SDR-960-48| Nguồn Meanwell SDR-960-48 ( 960W 48V 20A ) Mới
Đăng ngày 30-09-2023 02:14:40 AM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : SDR-960-48
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Đài Loan
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 110 x 125.2 x 150

SDR-960-24| Nguồn Meanwell SDR-960-24 ( 960W 24V 40A ) Mới
Đăng ngày 30-09-2023 02:12:04 AM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : SDR-960-24
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Đài Loan
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 110 x 125.2 x 150

SDR-480P-48| Nguồn Meanwell SDR-480P-24 ( 480W 48V 10A ) Mới
Đăng ngày 30-09-2023 02:02:47 AM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : SDR-480P-48
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 85.5 x 125.2 x 128.5

SDR-480P-24| Nguồn Meanwell SDR-480P-24 ( 480W 24V 20A ) Mới
Đăng ngày 30-09-2023 01:58:51 AM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : SDR-480P-24
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 85.5 x 125.2 x 128.5

SDR-480-48| Nguồn Meanwell SDR-480-24 ( 480W 48V 10A ) Mới
Đăng ngày 30-09-2023 01:53:39 AM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : SDR-480-48
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 85.5 x 125.2 x 128.5

SDR-480-24| Nguồn Meanwell SDR-480-24 ( 480W 24V 20A ) Mới
Đăng ngày 30-09-2023 01:50:05 AM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : SDR-480-24
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 85.5 x 125.2 x 128.5

SDR-240-48| Nguồn Meanwell SDR-240-48 ( 240W 48V 5A ) Mới
Đăng ngày 30-09-2023 01:43:49 AM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : SDR-240-48
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 63 x 125.2 x 113.5

SDR-240-24| Nguồn Meanwell SDR-240-24 ( 240W 24V 10A ) Mới
Đăng ngày 30-09-2023 01:41:12 AM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : SDR-240-24
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 63 x 125.2 x 113.5

SDR-120-48| Nguồn Meanwell SDR-120-48 ( 120W 48V 2.5A ) Mới
Đăng ngày 30-09-2023 01:36:32 AM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : SDR-120-48
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 40 x 125.2 x 113.5

SDR-120-24| Nguồn Meanwell SDR-120-24 ( 120W 24V 5A ) Mới
Đăng ngày 30-09-2023 01:34:39 AM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : SDR-120-24
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 40 x 125.2 x 113.5

SDR-120-12| Nguồn Meanwell SDR-120-12 ( 120W 12V 10A ) Mới
Đăng ngày 30-09-2023 01:31:32 AM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : SDR-120-12
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 40 x 125.2 x 113.5

SDR-75-48| Nguồn Meanwell SDR-75-48 ( 76.8W 48V 1.6A ) Mới
Đăng ngày 30-09-2023 01:24:07 AM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : SDR-75-48
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 32 x 125.2 x 102

SDR-75-24| Nguồn Meanwell SDR-75-24 ( 76.8W 24V 3.2A ) Mới
Đăng ngày 30-09-2023 01:21:35 AM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : SDR-75-24
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 32 x 125.2 x 102

SDR-75-12| Nguồn Meanwell SDR-75-12 ( 75.6W 12V 6.3A ) Mới
Đăng ngày 30-09-2023 01:18:57 AM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : SDR-75-12
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 32 x 125.2 x 102

Danh mục sản phẩm