RS-50-24|Bộ nguồn Meanwell RS-50-24, bộ nguồn Meanwell 50W 24V 2.2A
Đăng ngày 23-06-2015 09:44:14 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 99x97x36mm
 

RS-50-15|Bộ nguồn Meanwell RS-50-15, bộ nguồn Meanwell 50W 15V 3.4A
Đăng ngày 23-06-2015 09:39:14 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 99x97x36mm
 

RS-50-12|Bộ nguồn Meanwell RS-50-12, bộ nguồn Meanwell 50W 12V 4.2A
Đăng ngày 23-06-2015 09:36:17 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 99x97x36mm
 

RS-50-5|Bộ nguồn Meanwell RS-50-5, bộ nguồn Meanwell 50W 5V 10A
Đăng ngày 23-06-2015 09:23:52 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 99x97x36mm
 

RS-50-3.3|Bộ nguồn Meanwell RS-50-3.3, bộ nguồn Meanwell 50W 3.3V 10A
Đăng ngày 23-06-2015 09:08:12 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 99x97x36mm
 

RS-35-48|Bộ nguồn Meanwell RS-35-48, bộ nguồn Meanwell 35W 48V 0.8A
Đăng ngày 23-06-2015 08:57:47 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Công suất tiêu thụ không tải <0.5W. 
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 99x82x36mm
 

RS-35-24|Bộ nguồn Meanwell RS-35-24, bộ nguồn Meanwell 35W 24V 1.5A
Đăng ngày 23-06-2015 08:55:30 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Công suất tiêu thụ không tải <0.5W. 
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 99x82x36mm
 

RS-35-15|Bộ nguồn Meanwell RS-35-15, bộ nguồn Meanwell 35W 15V 2.4A
Đăng ngày 23-06-2015 08:52:29 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Công suất tiêu thụ không tải <0.5W. 
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 99x82x36mm
 

RS-35-12|Bộ nguồn Meanwell RS-35-12, bộ nguồn Meanwell 35W 12V 3A
Đăng ngày 22-06-2015 11:26:24 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Công suất tiêu thụ không tải <0.5W. 
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 99x82x36mm
 

RS-35-5|Bộ nguồn Meanwell RS-35-5, bộ nguồn Meanwell 35W 5V 7A
Đăng ngày 22-06-2015 11:19:52 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Công suất tiêu thụ không tải <0.5W. 
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 99x82x36mm
 

RS-35-3.3|Bộ nguồn Meanwell RS-35-3.3, bộ nguồn Meanwell 35W 3.3V 7A
Đăng ngày 22-06-2015 11:16:10 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Công suất tiêu thụ không tải <0.5W. 
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 99x82x36mm

RS-25-48|Bộ nguồn Meanwell RS-25-48, bộ nguồn Meanwell 25W 48V 0.57A
Đăng ngày 22-06-2015 11:03:44 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Công suất tiêu thụ không tải <0.5W. 
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 78x51x28mm
 

RS-25-24|Bộ nguồn Meanwell RS-25-24, bộ nguồn Meanwell 25W 24V 1.1A
Đăng ngày 22-06-2015 10:56:32 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Công suất tiêu thụ không tải <0.5W. 
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 78x51x28mm
 

RS-25-15|Bộ nguồn Meanwell RS-25-15, bộ nguồn Meanwell 25W 15V 1.7A
Đăng ngày 22-06-2015 10:41:29 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Công suất tiêu thụ không tải <0.5W. 
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 78x51x28mm
 

RS-25-12|Bộ nguồn Meanwell RS-25-12, bộ nguồn Meanwell 25W 12V 2.1A
Đăng ngày 22-06-2015 10:35:08 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Công suất tiêu thụ không tải <0.5W. 
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 78x51x28mm
 

RS-25-5|Bộ nguồn Meanwell RS-25-5, bộ nguồn Meanwell 25W 5V 5A
Đăng ngày 22-06-2015 10:30:19 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Công suất tiêu thụ không tải <0.5W. 
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 78x51x28mm

RS-25-3.3|Bộ nguồn Meanwell RS-25-3.3, bộ nguồn Meanwell 25W 3.3V 6A
Đăng ngày 20-06-2015 01:16:55 PM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp.
Công suất tiêu thụ không tải <0.5W. 
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây. 
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 78x51x28mm

RS-15-48|Bộ nguồn Meanwell RS-15-48, bộ nguồn Meanwell 15W 48V 0.313A
Đăng ngày 20-06-2015 09:34:26 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp,quá nhiệt độ.
Công suất tiêu thụ không tải <0.5W.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.

Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 62.5x51x28mm

RS-15-24|Bộ nguồn Meanwell RS-15-24, bộ nguồn Meanwell 15W 24V 0.625A
Đăng ngày 20-06-2015 09:31:04 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp,quá nhiệt độ.
Công suất tiêu thụ không tải <0.5W.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 62.5x51x28mm
 

RS-15-15|Bộ nguồn Meanwell RS-15-15, bộ nguồn Meanwell 15W 15V 1A
Đăng ngày 20-06-2015 09:27:49 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp,quá nhiệt độ.
Công suất tiêu thụ không tải <0.5W.
Chống vọt áp ngõ vào lên đến 300VAC trong 5 giây.
Nhiệt độ làm việc cao lên đến 70°C.
Kiểm tra chống rung 5G.
Hiệu suất cao, thời gian sống dài và độ tin cậy cao.
Tất cả sử dụng tụ hóa ở 105°C cho thời gian sống dài.
Kích thước (mm) : 62.5x51x28mm

Danh mục sản phẩm