Nhà phân phối chính thức và duy nhất nguồn Meanwell tại Việt Nam

HDR-150-48| Nguồn Meanwell HDR-150-48 ( 153.6W 48V 3.2A )
Đăng ngày 25-09-2023 08:06:02 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-150-48
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 105 x 90 x 54.5

HDR-150-24| Nguồn Meanwell HDR-150-24 ( 150W 24V 6.25A )
Đăng ngày 25-09-2023 08:02:47 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-150-24
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 105 x 90 x 54.5

HDR-150-15| Nguồn Meanwell HDR-150-15 ( 142.5W 15V 9.5A )
Đăng ngày 25-09-2023 07:59:16 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-150-15
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 105 x 90 x 54.5

HDR-150-12| Nguồn Meanwell HDR-150-12 ( 135.6W 12V 11.3A )
Đăng ngày 25-09-2023 07:55:27 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-150-12
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 105 x 90 x 54.5

HDR-100-48N| Nguồn Meanwell HDR-100-48N ( 100.8W 48V 2.1A )
Đăng ngày 25-09-2023 07:45:27 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-100-48N
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 70 x 90 x 54.5

HDR-100-24N| Nguồn Meanwell HDR-100-24N ( 100.8W 24V 4.2A )
Đăng ngày 25-09-2023 07:41:59 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-100-24N
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 70 x 90 x 54.5

HDR-100-15N| Nguồn Meanwell HDR-100-15N ( 97.5W 15V 6.5A )
Đăng ngày 25-09-2023 07:38:45 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-100-15N
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 70 x 90 x 54.5

HDR-100-12N| Nguồn Meanwell HDR-100-12N ( 90W 12V 7.5A )
Đăng ngày 25-09-2023 07:29:52 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-100-12N
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 70 x 90 x 54.5

HDR-100-48| Nguồn Meanwell HDR-100-48 ( 92.2W 48V 1.92A )
Đăng ngày 25-09-2023 07:25:08 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-100-48
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 70 x 90 x 54.5

HDR-100-24| Nguồn Meanwell HDR-100-24 ( 92W 24V 3.83A )
Đăng ngày 25-09-2023 07:21:51 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-100-24
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 70 x 90 x 54.5

HDR-100-15| Nguồn Meanwell HDR-100-15 ( 92W 15V 6.13A )
Đăng ngày 25-09-2023 07:16:46 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-100-15
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 70 x 90 x 54.5

HDR-100-12| Nguồn Meanwell HDR-100-12 ( 85.2W 12V 7.1A )
Đăng ngày 25-09-2023 07:12:26 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-100-12
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 70 x 90 x 54.5

HDR-60-48| Nguồn Meanwell HDR-60-48 ( 60W 48V 1.25A )
Đăng ngày 24-09-2023 02:47:11 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-60-48
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 52.5 x 90 x 54.5

HDR-60-24| Nguồn Meanwell HDR-60-24 ( 60W 24V 2.5A )
Đăng ngày 24-09-2023 02:44:30 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-60-24
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 52.5 x 90 x 54.5

HDR-60-15| Nguồn Meanwell HDR-60-15 ( 60W 15V 4A )
Đăng ngày 24-09-2023 02:41:10 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-60-15
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 52.5 x 90 x 54.5

HDR-60-12| Nguồn Meanwell HDR-60-12 ( 54W 12V 4.5A )
Đăng ngày 24-09-2023 02:37:46 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-60-12
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 52.5 x 90 x 54.5

HDR-60-5| Nguồn Meanwell HDR-60-5 ( 32.5W 5V 6.5A )
Đăng ngày 24-09-2023 02:33:26 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-60-5
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 52.5 x 90 x 54.5

HDR-30-48| Nguồn Meanwell HDR-30-48 ( 36W 48V 0.75A )
Đăng ngày 24-09-2023 02:13:50 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-30-48
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 35 x 90 x 54.5

HDR-30-24| Nguồn Meanwell HDR-30-24 ( 36W 24V 1.5A )
Đăng ngày 24-09-2023 02:09:01 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-30-24
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 35 x 90 x 54.5

HDR-30-15| Nguồn Meanwell HDR-30-15 ( 30W 15V 2A )
Đăng ngày 24-09-2023 02:05:09 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : HDR-30-15
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 35 x 90 x 54.5

Danh mục sản phẩm