Nhà phân phối chính thức và duy nhất nguồn Meanwell tại Việt Nam

SE-1500-48|Bộ nguồn Meanwell SE-1500-48, bộ nguồn Meanwell 1500W 48V 31.3A
Đăng ngày 15-06-2015 03:06:17 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động. 
Với tín hiệu ngõ ra DC-OK 
Điều khiển từ xa ON-OFF
Mật độ công suất cao : 7.8 W/in3.
Kích thước (mm) : 278x177.8x63.5mm
 

SE-1500-27|Bộ nguồn Meanwell SE-1500-27, bộ nguồn Meanwell 1500W 27V 55.6A
Đăng ngày 15-06-2015 03:01:49 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động. 
Với tín hiệu ngõ ra DC-OK 
Điều khiển từ xa ON-OFF
Mật độ công suất cao : 7.8 W/in3.
Kích thước (mm) : 278x177.8x63.5mm
 

SE-1500-24|Bộ nguồn Meanwell SE-1500-24, bộ nguồn Meanwell 1500W 24V 62.5A
Đăng ngày 15-06-2015 02:59:08 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động. 
Với tín hiệu ngõ ra DC-OK 
Điều khiển từ xa ON-OFF
Mật độ công suất cao : 7.8 W/in3.
Kích thước (mm) : 278x177.8x63.5mm

SE-1500-15|Bộ nguồn Meanwell SE-1500-15, bộ nguồn Meanwell 1500W 15V 100A
Đăng ngày 15-06-2015 02:55:32 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động. 
Với tín hiệu ngõ ra DC-OK 
Điều khiển từ xa ON-OFF
Mật độ công suất cao : 7.8 W/in3.
Kích thước (mm) : 278x177.8x63.5mm

SE-1500-12|Bộ nguồn Meanwell SE-1500-12, bộ nguồn Meanwell 1500W 12V 125A
Đăng ngày 15-06-2015 02:53:12 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động. 
Với tín hiệu ngõ ra DC-OK 
Điều khiển từ xa ON-OFF
Mật độ công suất cao : 7.8 W/in3.
Kích thước (mm) : 278x177.8x63.5mm
 

SE-1500-5|Bộ nguồn Meanwell SE-1500-5, bộ nguồn Meanwell 1500W 5V 300A
Đăng ngày 15-06-2015 02:41:48 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động. 
Với tín hiệu ngõ ra DC-OK 
Điều khiển từ xa ON-OFF
Mật độ công suất cao : 7.8 W/in3.
Kích thước (mm) : 278x177.8x63.5mm
 

SE-1000-48|Bộ nguồn Meanwell SE-1000-48, bộ nguồn Meanwell 1000W 48V 20.8A
Đăng ngày 15-06-2015 02:28:47 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động. 
Với tín hiệu ngõ ra DC-OK 
Điều khiển từ xa ON-OFF
Mật độ công suất cao : 7.3 W/in3.
Kích thước (mm) : 278x127x63.5mm
 

SE-1000-24|Bộ nguồn Meanwell SE-1000-24, bộ nguồn Meanwell 1000W 24V 41.7A
Đăng ngày 15-06-2015 02:25:54 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động. 
Với tín hiệu ngõ ra DC-OK 
Điều khiển từ xa ON-OFF
Mật độ công suất cao : 7.3 W/in3.
Kích thước (mm) : 278x127x63.5mm
 

SE-1000-15|Bộ nguồn Meanwell SE-1000-15, bộ nguồn Meanwell 1000W 15V 66.7A
Đăng ngày 15-06-2015 02:20:10 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động. 
Với tín hiệu ngõ ra DC-OK 
Điều khiển từ xa ON-OFF
Mật độ công suất cao : 7.3 W/in3.
Kích thước (mm) : 278x127x63.5mm

SE-1000-12|Bộ nguồn Meanwell SE-1000-12, bộ nguồn Meanwell 1000W 12V 83.3A
Đăng ngày 15-06-2015 02:17:42 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động. 
Với tín hiệu ngõ ra DC-OK 
Điều khiển từ xa ON-OFF
Mật độ công suất cao : 7.3 W/in3.
Kích thước (mm) : 278x127x63.5mm
 

SE-1000-9|Bộ nguồn Meanwell SE-1000-9, bộ nguồn Meanwell 1000W 9V 100A
Đăng ngày 15-06-2015 01:59:40 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động. 
Với tín hiệu ngõ ra DC-OK 
Điều khiển từ xa ON-OFF
Mật độ công suất cao : 7.3 W/in3.
Kích thước (mm) : 278x127x63.5mm

SE-1000-5|Bộ nguồn Meanwell SE-1000-5, bộ nguồn Meanwell 1000W 5V 150A
Đăng ngày 15-06-2015 01:55:36 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động. 
Với tín hiệu ngõ ra DC-OK
Điều khiển từ xa ON-OFF
Mật độ công suất cao : 7.3 W/in3.
Kích thước (mm) : 278x127x63.5mm

SE-600-48|Bộ nguồn Meanwell SE-600-48, bộ nguồn Meanwell 600W 48V 12.5A
Đăng ngày 15-06-2015 12:20:44 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động.
Mật độ công suất cao : 4.9 W/in3.
Kích thước (mm) : 247x127x63.5mm

SE-600-36|Bộ nguồn Meanwell SE-600-36, bộ nguồn Meanwell 600W 36V 16.6A
Đăng ngày 15-06-2015 12:18:12 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ. 
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động.
Mật độ công suất cao : 4.9 W/in3.
Kích thước (mm) : 247x127x63.5mm

SE-600-27|Bộ nguồn Meanwell SE-600-27, bộ nguồn Meanwell 600W 27V 22.2A
Đăng ngày 15-06-2015 12:15:32 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động.
 Mật độ công suất cao : 4.9 W/in3.
Kích thước (mm) : 247x127x63.5mm

SE-600-24|Bộ nguồn Meanwell SE-600-24, bộ nguồn Meanwell 600W 24V 25A
Đăng ngày 15-06-2015 12:12:44 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động. 
Mật độ công suất cao : 4.9 W/in3.
Kích thước (mm) : 247x127x63.5mm

SE-600-15|Bộ nguồn Meanwell SE-600-15, bộ nguồn Meanwell 600W 15V 40A
Đăng ngày 15-06-2015 12:09:45 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động.
Mật độ công suất cao : 4.9 W/in3.
Kích thước (mm) : 247x127x63.5mm

SE-600-12|Bộ nguồn Meanwell SE-600-12, bộ nguồn Meanwell 600W 12V 50A
Đăng ngày 15-06-2015 12:07:16 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động.
Mật độ công suất cao : 4.9 W/in3.
Kích thước (mm) : 247x127x63.5mm

SE-600-5|Bộ nguồn Meanwell SE-600-5, bộ nguồn Meanwell 600W 5V 100A
Đăng ngày 15-06-2015 12:03:59 AM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ.
Chức năng phát hiện từ xa.
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động.
Mật độ công suất cao : 4.9 W/in3.
Kích thước (mm) : 247x127x63.5mm

SE-450-48|Bộ nguồn Meanwell SE-450-48, bộ nguồn Meanwell 450W 48V 9.4A
Đăng ngày 14-06-2015 11:50:01 PM
Giá bán: Liên hệ

Chức năng bảo vệ : Ngắn mạch, quá tải, quá áp, quá nhiệt độ. 
Chức năng phát hiện từ xa. 
Dòng giới hạn ngõ vào AC tăng chủ động.
Kích thước (mm) : 225x124x50mm

Danh mục sản phẩm