Nhà phân phối chính thức và duy nhất nguồn Meanwell tại Việt Nam

MDR-100-48| Nguồn Meanwell MDR-100-48 ( 96W 48V 2A )
Đăng ngày 26-09-2023 07:21:48 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-100-48
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 55 x 90 x 100

MDR-100-24| Nguồn Meanwell MDR-100-24 ( 96W 24V 4A )
Đăng ngày 26-09-2023 07:19:06 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-100-24
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 55 x 90 x 100

MDR-100-12| Nguồn Meanwell MDR-100-12 ( 90W 12V 7.5A )
Đăng ngày 26-09-2023 07:15:45 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-100-12
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 55 x 90 x 100

MDR-60-48| Nguồn Meanwell MDR-60-48 ( 60W 48V 1.25A )
Đăng ngày 26-09-2023 07:00:47 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-60-48
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 40 x 90 x 100

MDR-60-24| Nguồn Meanwell MDR-60-24 ( 60W 24V 2.5A )
Đăng ngày 26-09-2023 06:55:07 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-60-24
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 40 x 90 x 100

MDR-60-12| Nguồn Meanwell MDR-60-12 ( 60W 12V 5A )
Đăng ngày 26-09-2023 06:50:56 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-60-12
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 40 x 90 x 100

MDR-60-5| Nguồn Meanwell MDR-60-5 ( 50W 5V 10A )
Đăng ngày 26-09-2023 06:47:36 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-60-5
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 40 x 90 x 100

MDR-40-48| Nguồn Meanwell MDR-40-48 ( 39.8W 48V 0.83A )
Đăng ngày 26-09-2023 06:42:03 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-40-48
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 40 x 90 x 100

MDR-40-24| Nguồn Meanwell MDR-40-24 ( 40.8W 24V 1.7A )
Đăng ngày 26-09-2023 06:39:22 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-40-24
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 40 x 90 x 100

MDR-40-12| Nguồn Meanwell MDR-40-12 ( 40W 12V 3.33A )
Đăng ngày 26-09-2023 06:36:55 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-40-12
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 40 x 90 x 100

MDR-40-5| Nguồn Meanwell MDR-40-5 ( 30W 5V 6A )
Đăng ngày 26-09-2023 06:33:22 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-40-5
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 40 x 90 x 100

MDR-20-24| Nguồn Meanwell MDR-20-24 ( 24W 24V 1A )
Đăng ngày 26-09-2023 06:23:33 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-20-24
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 22.5 x 90 x 100

MDR-20-15| Nguồn Meanwell MDR-20-15 ( 20W 15V 1.34A )
Đăng ngày 26-09-2023 06:21:13 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-20-15
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 22.5 x 90 x 100

MDR-20-12| Nguồn Meanwell MDR-20-12 ( 20W 12V 1.67A )
Đăng ngày 26-09-2023 06:18:24 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-20-12
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 22.5 x 90 x 100

MDR-20-5| Nguồn Meanwell MDR-20-5 ( 15W 5V 3A )
Đăng ngày 26-09-2023 06:14:53 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-20-5
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 22.5 x 90 x 100

MDR-10-24| Nguồn Meanwell MDR-10-24 ( 10W 24V 0.42A )
Đăng ngày 26-09-2023 05:27:00 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-10-24
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 22.5 x 90 x 100

MDR-10-15| Nguồn Meanwell MDR-10-15 ( 10W 15V 0.67A )
Đăng ngày 26-09-2023 05:24:44 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-10-15
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 22.5 x 90 x 100

MDR-10-12| Nguồn Meanwell MDR-10-12 ( 10W 12V 0.84A )
Đăng ngày 26-09-2023 05:21:32 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-10-12
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 22.5 x 90 x 100

MDR-10-5| Nguồn Meanwell MDR-10-5 ( 10W 5V 2A )
Đăng ngày 25-09-2023 08:21:31 PM
Giá bán: Liên hệ

Mã đặt hàng : MDR-10-5
Thương hiệu : MEANWELL
Xuất xứ : Trung Quốc
Bảo hành : Theo chuẩn Meanwell tại Việt Nam
Chất lượng : Hàng chính hãng mới 100%
Kích thước ( rộng x cao x sâu ) mm : 22.5 x 90 x 100

Danh mục sản phẩm